Styret

Formann: Ole Paulsen           Mobil: 92829549      E post:opaulse@online.no

Nestleder: Daniel Jonsen.  Mobil: 95175810 E post: corola@hotmail.com

Kasserer: Per Ivar Sivertsen  Mobil: 92849022 E post: isyver@online.no

Sekretær: Ken Amundsen.   Mobil: 91707608 E post: dinokarting@gmail.com

Styremedlemer:

Harald Pettersen Mobil: 99537754 E post: hjpetter@online.no

Stian Storengen Mobil: 97069008 E post: stian@storengen.net

Varamedlemer:

Gunnar Mathisen.   Mobil: 91331325 E post: gunnmat@gmail.com