Stripa

 

 

FLYPLASSREGLER FOR

   Moss
Modellflyklub

          

1. Flyplassen er åpen for alle medlemmer med gyldig
medlemskap i MMFK, og betalt ”Flyplassavgift” på kr 500.- (dette er en engangs
sum for denne stripa).
Gjesteflyging skal avtales med en i styret på forhånd.

2. Det skal vises spesiell forsiktighet når
man kjører inn til stripa max 10 km/t! Du har vikeplikt og skal stoppe for fly
som tar av eller lander.

3. Flyging før kl 16.00 på hverdager skal
utføres med største forsiktighet mot Ragn Sells, da det foregår arbeid på
området. Fly IKKE over maskiner og utstyr i bevegelse.

4. Flytider er som følger: 
-Hverdager fra kl. 09:00 til kl. 21:00 for støyende modeller. Senest kl. 23:00
for STILLEGÅENDE elektrofly
(under 1,5m vingespenn og ikke EDF)
-Lørdag og søndag, samt helligdager (røde dager) fra kl. 12:00 til 21:00 for
ALLE modeller.

5. Det skal etterstrebes og ha så lite lyd i
modellen som mulig. Kinapotter er forbudt.

6. Det er tillatt med MAKS 3 fly i lufta
samtidig, og man skal ha respekt for hverandre.

7. Radioer på 35mhz båndet skal være merket med
frekvensklype.

8. Det skal flys mot øst (mot Ragn Sells) og
i flukt med stripa nord og syd. DET ER IKKE TILLATT Å FLY VESTOVER MOT
MOSSEPORTEN SENTER OG RIKSVEI 115 MOT VÅLER.
Vi er i nærheten av Rygge flyplass, så fly ikke høyere enn nødvendig.
Se kart over flysonen.

9. Medlemmene
plikter å ha sine fly sertifikater i orden. (Ref modellflyhåndboka)

10. Annen
aktivitet enn modellflyging på området er IKKE tillatt.

11. Alt søppel som bringes inn på plassen SKAL
tas med hjem.

12. Sistemann
som forlater ”STRIPA” skal ALLTID låse kjettingen. Alle som har nøkkel, har
ansvar for at Kjettingen er låst til enhver tid når ”Stripa” ikke benyttes.

 

   Brudd
på disse reglene blir vurdert av styret. Konsekvensen kan i verste fall
bli utestengelse fra ”Flyplassen”.

 

 STYRET i Moss Modellflyklubb 21.
mai 2014